OS Vasa Pelagic Leskovac


Go to content

srpski jezik

nastava > od 5. do 8. razreda

SRPSKI JEZIK


NASTAVNICI

 • Lelica Mijić
 • Dragan Pešic
 • Nataša Nikolić
 • Aleksandra Antić
 • Valentina Pavković


UDŽBENICI (za šk. 2008/09.): Zavod za udžbenike, Kreativni centar, Klet.

PETI RAZRED

 • Čitanka za 5. razred osnovne škole - Simeon Marinković, Slavica Marković
 • Gramatika za 5. razred osnovne škole - Simeon Marinković

ŠESTI RAZRED

 • Čitanka Maštarija reči - Nataša S. Šoša
 • Gramatika - Vesna Lompar

SEDMI RAZRED

 • Čitanka za 7. razred osnovne škole - Milka Andrić
 • Srpski jezik za 7. razred osnovne škole - Aleksandar Milanović

OSMI RAZRED

 • Čitanka za 8. razred osnovne škole - Duška Klikovac
 • Srpski jezik i jezicka kultura za 8. razred osnovne škole - Ljiljana Bajić i Zona Mrkalj


Za narednu školsku godinu aktiv je izabrao sledece udžbenike:
PETI RAZRED

 • udžbenici izdavačke kuće "Kreativni centar"

ŠESTI RAZRED

 • udžbenici izdavačke kuće "Kreativni centar"

SEDMI I OSMI RAZRED

 • Zavod za udžbenike


CILJ nastave srpskog jezika jeste da učenici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog književnog jezika na kojem će se usmeno i pismeno pravilno izražavati, da upoznaju, dožive i osposobe se da tumače odabrana književna dela, pozorišna, filmska i druga umetnička ostvarenja iz srpske i svetske baštine.

ZADACI

 • ZA PETI RAZRED - Razvijanje ljubavi prema maternjem jeziku i potrebe da se on neguje i unapredjuje.
 • ZA ŠESTI RAZRED - Osposobljavanje za uspešno služenje književnim jezikom u različitim vidovima njegove usmene i pismene upotrebe u različitim komunikacionim situacijama.
 • ZA SEDMI RAZRED - Razvijanje potrebe za knjigom, sposobnosti da se njome učenici samostalno služe kao izvorom saznanja.
 • ZA OSMI RAZRED - Razvijanje, čuvanje i poštovanje nacionalnog i kulturnog identiteta na delima srpske književnosti, pozorišne i filmske umetnosti, kao i drugih umetničkih ostvarenja.


TAKMIČENJE U ŠK. 2008/09. GODINI


TESTOVI I REŠENJA SA OPŠTINSKOG I OKRUŽNOG TAKMIČENJA
IZ SRPSKOG JEZIKA I JEZIČKE KULTURE
ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

 

TESTOVI I REŠENJA
OPŠTINSKO TAKMIČENJE
testovi i rešenja - V razred
testovi i rešenja - VI razred
testovi i rešenja - VII razred
testovi i rešenja - VIII razred
testovi i rešenja - I razred
testovi i rešenja - II razred
testovi i rešenja - III razred
testovi i rešenja - IV razred
OKRUŽNO TAKMIČENJE
testovi - od V do VIII razreda
rešenja - od V do VIII razreda
testovi - I i II razred
testovi - III i IV razred
rešenja - od I do IV razreda 
 


pocetna strana | o skoli | nastava | kabineti | zaposleni | ucenici | aktuelno | Site Map


Copyright::2008::by Nicic::Sva prava zadrzana | webmaster@vasapelagic.edu.rs

Back to content | Back to main menu